Translate

måndag 29 mars 2021

Den skandinaviska tallen

Pinus Sylvestris

Jag fick en fråga i kommentaren till ett inlägg hur det gick för en tall jag tidigare hämtat i naturen. Som svar blir det ett nytt inlägg som visar lite olika tallar då jag har svårt att avgöra exakt vilken tall som avses. Först kan jag redogöra lite om syftet med träden. Samtliga kommer att vara flyttbara och planteras i krukor av varierande storlek. Fördelen med att hämta träd i naturen är såklart att man slipper en del väntetid och får börja skapa av ett moget träd med redan befintlig karaktär. Viktigt är såklart att man först har markägarens tillstånd och respekterar allemansrätten.

Först när rotsystemet har återhämtat sig kan formning påbörjas, men jag ska inte gå in på hela vetenskapen kring bonsai. Nedan följer några exempel som endast är i den första etableringsfasen. Vissa är från förra säsongen och för tidigt att säga om de kommer klara övergången till kruka.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar