Translate

onsdag 13 november 2019

Vinterpyssel

Blött och mörkt som insidan av en Lovikka-vante efter ett snöbollskrig. Prognosen visar på fortsatt regnande och mildväder och det bidrar inte direkt till inspiration i trädgårdsarbetet. Just därför uppskattar jag extra mycket min nya växtbunker som nu har en fungerande belysning och frostvakt. Hit kan jag smita iväg med en kopp kaffe och faktiskt få lite "feeling" i mörkret.

Den första laddningen med löv- och bladfällande som fick flytta in i bunkern.

Inflyttade barrväxter som trivs under den tidsstyrda LED-rampen. Många av dessa klarar vintern ute alldeles utmärkt, men jag ser detta som en säkerhetsåtgärd för att undvika frostskador på dels krukor men framförallt rotsystem. Vid plusgrader och belysning fortsätter växterna att utveckla rotsystem och stärker sig inför våren.


Det regnrika mildvädret gör det utmärkt att ge sig ut i skog och mark och leta material för framtida bonsaier. Utan den frostfria förvaringen skulle våren vara att föredra när dessa småträd ska hämtas. Viktigt att tänka på vad som inte ingår i allemansrätten och att söka tillstånd från markägaren att gräva upp växter.
Pinus Sylvestris, vår inhemska tall.

Efter omplantering


Ytterligare två Pinus Sylvestris


Den vanliga Skandinaviska tallen Pinus Sylvestris